تعرفه

لیست تعرفه خدمات به شرح زیر میباشد: (98/01/19)
1- خدمات نصب قالب 195/000 تومان
2- خدمات نصب وردپرس 195/000 تومان
3- خدمات بروز رسانی 195/000 تومان
3- خدمات دامنه 20/000 تومان


لیست تعرفه خدمات سفارشی سازی قالب : (98/01/19)
1- هر واحد ساعت کاری فنی درجه یک مبلغ 350/000 تومان
2- هر واحد ساعت کاری فنی درجه دو مبلغ 250/000 تومان


هزینه لایسنس قالب ها (حذف لوگوی لیمون تم از فوتر قالب) برابر قیمت اصلی قالب میباشد: (98/01/19)
1- لایسنس قالب دیجی تخفیف : 500/000 تومان
2- لایسنس قالب الف : 400/000 تومان
3- لایسنس قالب ریما : 300/000 تومان
4- لایسنس قالب فارس نیوز : 300/000 تومان
5- لایسنس قالب آدای : 200/000 تومان
6- لایسنس قالب میهن : 100/000 تومان
7- لایسنس قالب کارپرس : 100/000 تومان
8- لایسنس قالب ارگ : 200/000 تومان
9- لایسنس قالب ببتو : 100/000 تومان
10- لایسنس قالب کمپانی : 100/000 تومان
11- لایسنس قالب سرخاب : 200/000 تومان
12- لایسنس قالب پرزیدنت : 100/000 تومان
13- لایسنس قالب نت برگیم : 200/000 تومان
14- لایسنس قالب سخن : 100/000 تومان
15- لایسنس قالب سلفی : 50/000 تومان


توضیحات :
1- هر واحد ساعت کاری واحد فنی برابر 1 ساعت میباشد.
2- حداقل واحد محاسبه خدمات سفارشی سازی 1 ساعت میباشد ، یعنی خدمات زیر 1 ساعت نیز به نرخ 1 ساعت کامل محاسبه میگردد.
3- خدمات نصب قالب فقط برای مشتریان قالب های اختصاصی لیمون تم ارائه میشود. و این خدمات فقط بر روی وردپرس خام صورت میگیرد.
4- خدمات نصب وردپرس فقط برای مشتریان قالب های اختصاصی لیمون تم ارائه میشود.
5- خرید لایسنس قالب (حذف لوگوی لیمون تم از فوتر) شامل هیچگونه تخفیفی در هیچ مناسبتی و در هیچ گونه شرایطی از جمله تعدد خرید نمیباشد.
6- تعرفه های مشخص شده در هر ساعت از شبانه روز قابل تغییر و بروز رسانی میباشد از این رو نرخ خدمات بر مبنای تاریخ مشخص شده محاسبه خواهد شد.
7- جهت خرید لایسنس ، سفارش خدمات نصب قالب و وردپرس و خدمات سفارشی سازی قالب میتوانید از ناحیه کاربری خود در سامانه پشتیبانی لیمون تم اقدام نمایید.

logo-samandehi