کد فعال ساز قالب های چند زبانه

این سرویس صرفا جهت دریافت و خرید کد فعال ساز جدید برای استفاده در زبان های بعدی قالب های چند زبانه لیمون تم بر روی ساب دامنه و یا دایرکتوری جدید میباشد. بعد از خرید نسب به دریافت مجدد کد فعال سازی اقدام نمایید.